Wednesday, October 10, 2018

బ్రాహ్మణులు మూల గ్రంధాలను తిప్పిరాశారా?

హరిబాబును తాము ఎప్పుడూ సప్పోర్ట్ చెయ్యలేదని, తన రాతలు తాముకూడా పూర్తిగా అసహ్యించుకుంటూన్నామని.. కాబట్టి తన మీద విద్వేషం.. తమ కులం మీద చూపియ్యడం సరి ఐనది కాదని కొందరు బ్రాహ్మణ మిత్రులు కోరినందున... "బ్రాహ్మణులు మూల గ్రంధాలను తిప్పిరాశారా?" అన్న పోష్టును పెట్టకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నాను..


కానీ.. జిలేబీ నామీద రాస్తున్న మూర్ఖపు పధ్యాలను మడిచి తిరిగి తనకే ఇవ్వడానికి సిద్దమయ్యాను(ఆ పధ్యం వరకే..).. తిరిగి తీసుకున్న ఆ పధ్యాన్ని "మడిచి..." ఎక్కడ పెట్టుకుంటుందో  తన ఇష్టం.. 

ఇదీ ఆ పధ్యం:

సురకల్లు తాగి వేటకు
చిరుజీవి బయలు వెడలెను ఛీఛీ యనుచున్
పరుగెత్తునిక లగెత్తుకు
కిరికిరి జేయుచు సదనపు కితవార్భకుడై :)ఇప్పుడు సురకల్లు ఏంటో, అది ఎవరు తాగుతారో చూద్దాం..

అసలు సురులెవరు? అసురులెవరు?
సురని తాగే వారు సురులు.. తాగని వారు అసురులు.. నిజానికి వేదాల్లో అసురులు(తాగుడు అలవాటు లేనివాళ్ళు) అంటే దేవతలు. సురులు(తాగుబోతులు) అంటే రాక్షసులు. ఋగ్వేదం 8.42.1. ఈ విధంగా అంటుంది:

अस्तभ्नाद दयामसुरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणं पर्थिव्याः |
आसीदद विश्वा भुवनानि सम्राड विश्वेत तानि वरुणस्य वरतानि ||

"అసురుడైనటువంటి వరుణుడు.. పరలోకము మొదలుకోని.. భూమివరకు.. లోకమును కొలిచాడు.. ఈ క్రమంలో.. అతడు అన్ని జీవులని కలిశాడు."
ఋగ్వేదం 1.174.1 కూడా ఇంద్రుడు అసురుడనే చెబుతుంది.. ఋగ్వేదం యొక్క అనేక శ్లోకాలు... మిత్ర, వరుణ, సావిత్రి, అగ్నీ, పుషన్ వంటి వేద దేవుళ్ళను అసురులుగా చెబుతున్నాయి.


మరి దీన్ని రివర్స్ చేసిందెవరు? దాని వలన ఎవరికి లాభం?

జిలేబీ తోలు తియ్యడానికి మాత్రమే ఇంత వరకు రాశాను.. బ్రాహ్మణ మిత్రులకి క్షమాపణలతో.....Tuesday, October 9, 2018

పూర్వపు బలవంతులు సత్యాన్ని ఎలా తొక్కిపడేశారు?

Monday, October 1, 2018

ఉచ్చేత్తన్నా అనిచెప్పి, ఉచ్చోసుకుంటూ పారిపొయ్యి.. గోడ చాటున దాక్కోని రాల్లేసుకుంటూ తుత్తిపడుతున్న అసమర్ధుడి బతుకు యాత్ర..

అస్సలు "బూతు బాబు" నా మీద ఉచ్చేత్తన్నా అని ఫీలై, ఊర్లల్లో ఉడతలు పట్టే వలకొటి బుజానేసుకోనొచ్చి... దానిలో తనే చిక్కుకుపోయి "ఉడత మొఖం", జనాలకి చూపించుకోలేక ఎలా పారిపొయ్యాడో.. ఈ హిందూమతాన్ని "హరీ" అనిపించడానికి పుట్టిన "బాబు" 


From  http://www.rachabanda.in/2018/08/why-do-hindu-hindus-get-involved-when-the-Vedas-read-others.html

మచ్చుకు కొన్ని ఆణి ముత్యాలు:

@haribaabu: .ఏకలవ్యుడు ద్రోణుడి చేతిలో అన్యాయమైన శిక్షకి గురైన పీడిత తాడిత.... ఒక కుక్కని మళ్ళీ అరవటానికి వీల్లేకుండా నోటికి అన్నివైపులనుంచీ బాణాలు వేసి నోరు మూసేసిన క్రౌర్యం అతడిలో ఉంది - మీకు కనపడలేదా?

@me: మరి ఎంతపెద్ద తప్పు అది.. కుక్కని కొట్టడం మహాపాపం కదూ.. హన్న.. అది రాజుగారి కుక్కయ్యె మరీ.. అందుకే వేలు కోసి వాడికి విధ్యని దూరం చేశాం. .. నీకు దండేసి దన్నమెట్టాలి

@haribabu: "ఒక రాజ్యంలో ఏవరన్నా రాజు కంటే బలవంతుడు ఉంటే శాంతిభద్రతలకి ప్రమాదం కాదా?"

@me: అద్భుతమైన లాజిక్కు.. మాటల్రావట్ళేదు మరి.. ఇంతకీ ఆరాజ్యానికి రాజు ఎవరు? అర్జునుడా? పాండురాజా? దృతరాష్ట్రుడా? ఇప్పుడూ ఏకలవ్యుడుకి ఏలు పొయింది.. ద్రుతరష్ట్రుడికంటే బలవంతుదేవరు?.. ఇప్పుడు అర్జౌనుడు తేలాడు. ఇక అర్జునిడి వేలు కోపిద్దాం. తర్వాతేవర్రు.. మ్మొదలెట్టండ్రా వేల్లు కొయ్యడం.. ఓరివీడేషాలూ.. 

@haribabu: సమసమాజస్థాపన కోసం శ్రమిస్తున్నామని చెప్పుకునే నక్సలైట్లు పాకిస్తాను నుంచి బోర్డరు దాటి వస్తున్న ముస్లిం ఉగ్రవాదుల నుంచి ఆయుధాలు కొనుక్కుంటున్నారు - దాన్ని మీరు సమర్ధిస్తారా?

@me: ఇప్పుడు నామీద నక్షలైటు ముద్రేశావన్నమాట.. ఎన్ని ముద్రలున్నయ్ ఇంకా నీఫాక్టరీలో? 

@haribbu: "ద్రోణుడు రాజకుమారులకి విద్య నేర్పడానికి నియోగించబడిన ప్రభుత్వోద్యోగి.మరి తనే ఇంకొకడికి ప్రైయేటుగా రాజకుమారుల కన్న ఎక్కువ విద్యని నేర్పడం ఎంతవరకు సమంజసం?"

@me: నువ్వైతే తెగ చదివావ్ కదా.. రామాయణ, భారత... ఏవేవో. నువ్వు చెప్పు ఏకలయ్వుడికి ద్రోణుడెల్లి ప్రైవేటుగా నేర్పాడా? నువ్వు చెప్పిందే నిజమైతే, శిక్ష ఎవరికి పడాలి? ద్రోణుడికి కదా.. ఇలాంటీ తింగర లెక్కలు వేసి.. నెనేమన్నా అంటే.. వెర్రి వెంగళప్ప లాగా హిందూ ద్వేషి అని ముద్రలెందుకు వేసుకుంటావ్?